ПРАЙС-ПАРАҚ - НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ ИМЕНИ Б. У. ДЖАРБУСЫНОВА

ПРАЙС-ПАРАҚ

Бұл тарауда сіздер уролог дәрігердің негізгі қызмет көрсетулерінің бағасын біле аласыздар. Клиника әкімшілігі сайтқа жарияланған прайс-парақтың уақтылы жаңартылып отыруы үшін барлық жағдай жасайды. Дегенмен, түсініспеушіліктерге жол бермес үшін қызмет көрсетулер бағасын клиника әкімшілігінен сұрауыңызға болады.

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫН ТАБЫҢЫЗ?

КЕҢЕС БЕРУЛЕР

 

Консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН)

     12 000  

Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (ДМН)

       8 800  

Консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН)

       8 000  

Повторная консультация врача,кандидата медицинских наук (КМН)

       6 000  

Консультация врача уролога

       6 500  

Повторная консультация врача уролога

       4 700  

Консультация врача анестезиолога

       6 500  

Повторная консультация врача анестезиолога

       4 500  

Консультация врача гинеколога

       6 000  

Повторная консультация врача гинеколога

       4 500  

Консультация Профессора  нефролога

     15 000  

Консультация врача нефролога

       6 000  

Повторная консультация врача нефролога

       4 200  

Консультация врача терапевта

       6 300  

Повторная консультация врача терапевта

       4 200  

Консультация врача невролога

       6 000  

Повторная консультация врача невролога

       3 700  

Консультация врача кардиолога

       6 000  

Повторная консультация врача кардиолога

       3 700  

Консультация врача эндокринолога

       6 000  

Повторная консультация врача эндокринолога

       3 700  

Консультация врача  физиотерапевта

       4 700  

 

 

ПРОЦЕДУРАЛЫҚ КАБИНЕТ

 

В/м инъекция (без стоимости препаратов)

          600  

В/в инъекция (без стоимости препаратов)

          500  

В/в капельная инфузия (без стоимости препаратов)

       1 100  

Измерение артериального давления

          300  

Перевязка послеоперационных больных

       2 600  

Взятие мазка из уретры

       1 500  

Массаж предстательной железы

       2 000  

Проведение инстиляции уретры

       4 500  

Проведение инстиляции уретры (без стоимости препаратов)

       2 000  

Проведение инстиляции мочевого пузыря

       5 500  

Проведение инстиляции мочевого пузыря (без стоимости препаратов)

       1 800  

Взятие крови из вены

          600  

Взятие крови из пальца

          500  

 

ЭКГ  КАБИНЕТI

 

Электрокардиограмма

2 500

 

Күндізгі стационар

 

Мочекаменная болезнь: камень почки

       6 800  

Орхоэпидидимит

       5 800  

Хронический простатит

       6 600  

Хронический цистит

       6 800  

Хронический пиелонефрит

       6 100  

Поликистоз

       7 200  

Гломерулонефрит

     10 500  

Хроническая почечная недостаточность

       8 300  

Гидронефроз

     10 400  

Нейрогенная дисплазия мочевого пузыря

       5 500  

Нефрогенная гипертония

       7 300  

Мочекислый диатез

       5 300  

Склероз шейки мочевого пузыря

       7 000  

Симптоматическая артериальная гипертония

       5 000  

Кисты почек

       5 400  

Нефроптоз

       5 000  

Недержание мочи у женщин

       5 500  

 

 

 

Қызмет көрсету аты

Өлшем бірлігі

Тариф, теңгемен

56

Несеп-тас ауруы; бүйрек тасы

Төсек-күн

 

57

Несеп-тас ауруы. Несепағар тасы

Төсек-күн

 

58

Несеп-тас ауруы. Қуық тасы

Төсек-күн

 

59

Несеп-тас ауруы. Үрпі тасы

Төсек-күн

 

60

Қуықалды безінің қатерсіз гиперплазиясы

Төсек-күн

 

61

Ерлердің бедеулігі

Төсек-күн

 

62

Орхоэпидидимит

Төсек-күн

 

63

Созылмалы простатит

Төсек-күн

 

64

Ересектердегі гидроцеле

Төсек-күн

 

65

Балалардағы гидроцеле

Төсек-күн

 

66

Ересектердегі варикоцеле

Төсек-күн

 

67

Балалардағы варикоцеле

Төсек-күн

 

68

Паранефрит

Төсек-күн

 

69

Созылмалы цистит

Төсек-күн

 

70

Созылмалы пиелонефрит

Төсек-күн

 

71

Поликистоз

Төсек-күн

 

72

Қуықасты безінің қатерлі ісігі

Төсек-күн

 

73

Бүріскен бүйрек

Төсек-күн

 

74

Несеп-жыныс жыланкөзі

Төсек-күн

 

75

Бүйрек және қуық ісіктері

Төсек-күн

 

76

Гломерулонефрит

Төсек-күн

 

77

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі

Төсек-күн

 

78

Гидронефроз

Төсек-күн

 

79

Несепағардың нейробұлшықетті дисплазиясы

Төсек-күн

 

80

Крипторхизм

Төсек-күн

 

81

Эписпадия

Төсек-күн

 

82

Гипоспадия

Төсек-күн

 

83

Қуықтың нейрогенді дисфункциясы

Төсек-күн

 

84

Нефрогенді гипертония

Төсек-күн

 

85

Несеп қышқылды диатез

Төсек-күн

 

86

Жыныс мүшесінің деформациялы олеогранулемасы

Төсек-күн

 

87

Қуықтың ісіп ауыруы

Төсек-күн

 

88

Қуық экстрофиясы

Төсек-күн

 

89

Қуық мойны склерозы

Төсек-күнм

 

90

Приапизм

Төсек-күн

 

91

Уретерогидронефроз

Төсек-күн

 

92

Симптоматикалық артериалды гипертония

Төсек-күн

 

93

Парауретралды сарысулы ісік

Төсек-күн

 

94

Үрпі стриктурасы

Төсек-күн

 

95

Бүйректің сарысулы ісігі

Төсек-күн

 

96

Пейрони ауруы

Төсек-күн

 

97

Нефроптоз

Төсек-күн

 

98

Әйелдерде несептің тоқтамауы

Төсек-күн

 

99

Шап-ұма жарығы

Төсек-күн

 

100

Кандиломатоз

Төсек-күн

 

101

Микропенис

Төсек-күн

 

102

Өткір пиелонефрит

Төсек-күн

 

103

Олегогранулема

Төсек-күн

 

104

Фимоз

Төсек-күн

 

105

Оңалу (дәрі-дәрмексіз)

Төсек-күн

 

106

Эректильді дисфункция

Төсек-күн

 

 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 

Хроническая обструктивная болезнь легких

     10 500  

Острая долевая пневмония

       9 500  

Острая долевая пневмония осложненная

       9 500  

Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение

       9 400  

Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной  инфекцией, дуоденит, обострение

       9 200  

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

     10 000  

Хронический неязвенный энтереколит, обострение

     10 000  

Хронический гепатит , активная стадия

     11 000  

Хронический панкреатит, обострение

     10 500  

Цирроз печени

     10 300  

Сахарный диабет 1 и 2 типа.

     11 800  

Остеартроз, с вторичным синовитом

     10 500  

Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2                 

       8 700  

Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4                   

       9 100  

ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК 

       8 800  

ИБС.прогрессирующая стабильная 

       9 800  

ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма  НК 11-1У ФК  

       9 500  

Нейроциркуляторная дистония 

       8 800  

Миокардит неревматический , тяжелой степени

     10 300  

Миокардит неревматический , легкой и средней  степени

       9 600  

Железодефицитная анемия

     10 600  

 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 

Дисциркуляторная энцефалопати

     11 200  

Острая гипертоническая энцефалопати

     11 000  

Резидуальная  энцефалопати

     11 100  

Энцефалиты, энцефаломиелиты

       9 500  

Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения

     13 200  

Нейропатия лицевого нерва

     12 800  

Полинейропатии,нейропатии

     13 500  

Невралгия тройничного нерва

     12 700  

Ганглионит.Опоясывающий лишай

     13 590  

Токсическая энцефалопати

     13 600  

Траматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами)

     10 100  

Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом.

     10 000  

Вегетососудистая дистония,пароксизмы.

       9 500  

Эндотрахеальный наркоз

     45 800  

Тотальная внутривенная анестезия

     34 800  

Эпидуральная анестезия

     50 500  

Местная инфильтрационная анестезия

       6 700  

Отделение анестезиологии-реаниматологии

     21 800  

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАЦИЯ БӨЛІМШЕСІ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕР

 

Эндотрахеальный наркоз

41 000

Тотальная внутривенная анестезия

31 500

Эпидуральная анестезия

48 500

Местная инфильтрационная анестезия

6 500

Отделение анестезиологии-реаниматологии

20 500

ОПЕРАЦИЯЛАР

 

Нефрэктомия

     100 000  

Нефростомия, декапсуляция

   100 000  

Чреспузырная аденомэктомия II этап

     80 000  

Чреспузырная аденомэктомия одномоментная

     70 600  

Операция Сапожкова I этап

     60 000  

Операция Сапожкова II этап

     36 000  

Устранение гипоспадии

     48 000  

Иссечение кисты почки

     64 000  

Цистолитотомия

     55 000  

Шинирование полового члена (без стоимости протеза)

     53 000  

Орхидопексия (крипторхизм)

     76 000  

Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента с стентированием

   120 000  

Уретеролитотомия с стентированием

     76 000  

Резекция почки

     97 000  

Пластика уретровлагалищного свища

   128 000  

Истмотомия

   125 000  

Пластика пузырно-влагалищного свища

   145 000  

Пластика стриктуры уретры

   114 000  

Пластика стриктуры уретры с буккальным лоскутом

   150 000  

Уретеро-уретероанастомоз

     90 000  

Уретероцистонеостомия

   100 000  

Пиелолитотомия

   103 000  

Циркумцизио у детей  (фимоз)

     34 000  

Циркумцизио у взрослых

     40 000  

Грыжесечение

     45 000  

Вскрытие и дренирование оболочек яичка по Бергману

     55 000  

Биопсия яичек

     43 000  

Биопсия яичек с вазоэпидидимоанастомозом

     55 000  

Иссечение кисты семенного канатика

     58 000  

Орхидопексия у детей I этап

     45 000  

Орхидопексия у детей II этап

     22 500  

Резекция мочевого пузыря

     95 000  

Субингвинальное устранение варикоцеле

     40 500  

Иссечение стенки кисты почки

     72 000  

Лапароскопическое иссечение кисты

     80 000  

Игнипунктура

     65 000  

Нефролитотомия

     91 000  

Нефролитотомия вторичная

     96 000  

Уретероцистопексия

     86 000  

Эпидидимэктомия

     32 000  

Орхиэктомия

     38 000  

Нефропексия

     70 500  

Операция по изменению пола

   450 000  

Удлинение полового члена

     83 000  

Уретероцистопексия с применением TVT петли

   315 000  

Иссечение полипа уретры (парауретральной кичты)

     40 000  

Увеличение головки полового члена (без стоимости геля)

     52 000  

Вскрытие и дренирование паранефрита

     77 000  

Рентгенэндоваскулярная склеротерапия

     91 000  

 

ЭНДОУРОЛОГИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

 

Троакарная эпицистостомия

     73 000  

ТУР полипа с цистоскопией

     77 000  

ТУР папилломы с цистоскопией

     90 000  

Уретеролитоэкстракция

     86 000  

Уретеролитотрипсия с экстракцией

   109 000  

ТУР образования  мочевого пузыря с цистоскопией

   116 000  

Цистоскопия+катетеризация

     60 000  

Установка внутреннего стент-катетера

     80 000  

ТУР аденомы предстательной железы с цистоскопией

   125 000  

ТУР стриктуры уретры,бужирование

   104 000  

ТУР склероза шейки мочевого пузыря

   120 000  

Иссечение кандилом

     36 000  

Перкутанная нефростомия

   150 000  

Перкутанная нефролитотрипсия

   160 000  

Цистоскопия

     64 000  

Бужирование стриктуры уретры мягким бужом

     58 000  

Удаление внутреннего стент катетера

     45 000   

Цистолитотрипсия с цистоскопией

     95 000  

Иссечение уретероцеле с установкой стента с цистоскопией

   130 000  

Бужирование стриктуры мочеточника с установкой стент катетера

     71 000  

Пункция кист почек под УЗИ контролем

     50 000  

Лазерная уретротомия, бужирование

     85 000  

Устранение томпонады мочевого пузыря с коагуляцией и с цистоскопией

   120 000  

Антеградная цистоскопия

     52 000  

Уретроскопия

     31 000  

Трансуретральная фотоселективная вапоризация простаты

   343 000  

Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря

   345 000  

Литотрипсия

     85 000  

Лапароскопическое нефрэктомия

150 000  

Лапороскопические уретеролитомия

100 000

Лапароскопическая ретроперитонеальная коррекция гидронефроза

   175 000  

Лапароскопическое устранение варикоцеле

     65 000  

 

 

ҚАН КАБИНЕТІ

 

Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная (малые дозы

     37 000  

Масса эритроцитарная лейкофильтрованная(малые дозы)

     21 000  

Эритроциты отмытые, лейкофильтрованные доза

     39 000  

свежезамороженная плазма, аферезная, вирусинактивированная(малые дозы)

     34 500  

Альбумин 10%, (200 мл)

     28 500  

Альбумин 10%, (100мл)

     14 000  

Плазма свежезамороженная, карантинизированная

     55 000  

 

 

 

РЕНТГЕНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

 

Обзорная урография

       3 000  

Обзорный снимок грудной клетки в двух проекциях

       3 300  

Томография легких (снимок)

       3 000  

Восходящая уретроцистография с применением

контрастного вещества

       7 400  

Экскреторная урография

     14 000  

Инфузионная урография с применением контрастного вещества

     25 000  

Рентгенография позвоночника в двух проекциях с применением контрастного вещества

       4 500  

Ретроградная урография с применением контрастного вещества

       9 600  

Антеградная урография с применением контрастного вещества

     10 000  

Кавернозография с применением контрастного вещества

     12 000  

Фистулография с применением контрастного вещества

       8 500  

Зонография почек

       3 400  

Комплексная ангиография с применением контрастного вещества

     49 000  

Ангиография при варикоцеле с применением контрастного вещества

     41 000  

 

 

УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУ

 

УЗИ молочных желез

       3 300  

УЗИ (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка)

       5 000  

УЗИ плода

       3 900  

УЗИ маточно планцетарного кровотока

       4 200  

УЗИ почек, надпочечников

       3 500  

УЗИ одной почки

       2 400  

УЗИ щитовидной железы

       3 500  

УЗИ печени

       2 100  

УЗИ желчного пузыря

       2 100  

УЗИ поджелудочной железы

       2 100  

УЗИ селезенки

       2 100  

УЗИ мочевого пузыря

       3 300  

УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определение остаточной мочи

       3 500  

Транскректальное УЗИ предстальной железы

       4 000  

Трансабдоминальное УЗИ предстальной железы

       3 700  

Трансвагинальное УЗИ матки и придатков

       4 000  

Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков

       4 000  

УЗИ органов мошонки

       3 200  

УЗИ плевральных полостей

       3 000  

УЗИ полового члена

       3 200  

УЗИ мягких тканей

       2 700  

Доплеровское исследование сосудов почек

       7 200  

Доплеровское исследование сосудов почки

       7 200  

Доплеровское исследование сосудов простаты

       6 000  

Доплеровское исследование сосудов полового члена

       6 000  

Доплеровское исследование сосудов мошонки

       6 000  

Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ

     26 000  

 

 

КОМПЬЮТЕРЛІК ТОМОГРАФИЯ

 

Компьютерная томография исследуемой области

     11 500  

Компьютерная томография исследуемой области с применением контрастного вещества

     19 000  

Компьютерная томография болюсным усилением исследуемой области с применением контрастного вещества

     32 000  

Лечебно-диагностическая пункция под контролем КТ

     40 000  

 

 

Қызмет көрсету аты

Өлшем бірлігі

Тариф, теңгемен

283

Литотрипсия

Зерттеу

85 000

 

УРОДИНАМИКА КАБИНЕТІ  

 

Комплексное уродинамическое исследование

     21 400  

Электромиография

       9 200  

Электростимуляция 1 сеанс

       4 500  

БОС терапия 1 сеанс

       4 100  

Ретроградная цистотонометрия

     13 200  

Урофлометрия

       5 000  

 

ФИЗИОТЕРАПЕВТТІК ПРОЦЕДУРАЛАР 

 

Ультра высокочастотные токи

       2 200  

Индуктотермия

       1 900  

Динамические токи

       2 000  

Ультрафиолетовое облучение

       2 100  

Магнитотерапия

       1 800  

Инфракрасные лучи

       1 800  

Ультразвукотерапия

       2 000  

Ультразвуковая терапия (ректально)

       2 100  

Электрофорез

       2 000  

Дарсанваль

       2 000  

Дарсанваль  (ректально)

       2 500  

Сверхчастотные токи СВЧ

       2 300  

Электромагнитная стемуляция   (АВАНТРОН)

       6 700  

Общий анализ мочи

       1 600  

Анализ мочи по Нечипоренко

       1 300  

Анализ мочи по Зимницкому

       1 800  

Общий анализ крови

       1 800  

Общий анализ крови (развернутый)

       2 000  

Определение коагулограммы (ПТИ, ПТВ, МНО, АЧТВ,Фиброген)

       6 000  

Секрет предстательной железы

       1 900  

Спермограмма

13 000  

Мазок (из уретры, гинекологический)

       1 800  

Подбор литолитиков

       7 000  

Суточный белок мочи

       1 600  

Определение глюкозы

       1 900  

Щелочная фосфата

       1 900  

Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП)

       1 800  

Билирубин общий

       1 800  

Билирубин прямой

       2 000  

Холестерин

       2 200  

Креатинин

       2 000  

Общий белок

       2 000  

Мочевина

       2 000  

Проба Реберга

       3 000  

Определение АЛТ

       1 700  

Определение АСТ

       1 700  

Электролит: – Na,Са,К

       2 000  

Тропанин

       4 500  

Липопротеиды высокой плотности

       1 500  

Триглицериды

       1 600  

Липопротеиды низкой плотности

       2 000  

Гликолизированный гемоглобин

       3 200  

Определение Альфа амилазы

       1 900  

Прокальцитотин

       8 400  

Определение цинка в сперме

       6 200  

Определение альфа гликозидазы в сперме

       9 500  

Определение фруктозы в сперме

       8 500  

ЗЕРТХАНАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

 

Общий анализ мочи

1 400

Анализ мочи по Нечипоренко

1 100

Анализ мочи по Зимницкому

1 500

Микрореакция

1 300

Общий анализ крови

1 600

Общий анализ крови (развернутый)

1 700

Определение коагулограммы

3 500

Секрет предстательной железы

1 400

Спермограмма

4 000

Мазок (из уретры, гинекологический)

1 600

Комплекс серологических услуг: реакция Вассерман (RW)

3050

Цитологическое исследование

3250

Тропонин Т-тест

3400

Прокальцитонин (РСТ)

8200

Суточный белок

1400

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ-БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

 

Определение глюкозы

1 600

Щелочная фосфата

1 600

ГГТ

1 500

Билирубин общий

1 600

Билирубин прямой

1 800

Холестерин

1 800

Креатинин

1 700

Белок

1 700

Мочевая кислота

1600

Мочевина

1 700

Проба Реберга

2 800

Определение АЛТ

1 500

Определение АСТ

1 500

Подбор литолитиков

6 000

Электролит: – Na,Са,К

1 300

Состав камня

3 000

Определение ПСА общего

4 000

Определение ПСА свободного

5 000

Липопротеиды высокой плотности

1 300

С реактивный белок

1 600

Триглицериды

1 300

Липопротеиды низкой плотности

1 800

Гликолизированный гемоглобин

3 000

Анализ крови на определение Альфа-амилазы

1600

АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ

 

Определение уровня тестостерона

       3 300  

Определение уровня пролактина

       3 300   

Определение уровня ЛГ

       2 900  

Определение уровня ФСГ

       3 200  

Определение уровня паратгормона

       2 800  

Определение уровня эстрадиола

       3 300  

Общий тироксин Т4

       2 800  

Свободный тироксин Т4

       2 800  

Общий трийодтиронин Т3

       3 000  

Свободный трийодтиронин Т3

       3 500  

Тиреотропный гормон (ТТГ)

       3 400  

Антитела к тиреоглобумьну (АнтиТГ)

       3 300  

Анти тиреопероксидаза (АнтиТПО)

       3 100  

Прогестерон

       3 200  

Определение ПСА общего

       4 300   

Определение ПСА свободного

       5 300  

ПТР мен ИНФЕКЦИЯЛАРДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ

 

Хламидии ПЦР

2 000

Уреаплазма ПЦР

2 000

Микроплазма ПЦР

2 000

Герпес ПЦР

2 000

Трихомонады ПЦР

2 000

Гарднерелла ПЦР

2 000

Гонорея

2 000

Кандида

2 000

Цитомегаловирус

2 000

Герпес простого вируса

2 000

Вирус папилломы человека 16 типа

2 000

Вирус папилломы человека 18 типа

2 000

Токсоплазма гондий

2 000

Хламидии 1gG

2 000

Уреаплазма 1gG

2 000

Микроплазма  1gG

2 000

Трихомонады 1gG

2 000

Гарднерелла 1gG

2 000

ИФА Вирус простого герпеса I.II 1gM

2 000

ИФА Кандида альбиканс 1gG

2 000

ИФА Кандида альбиканс 1gM

2 000

ИФА Цитомегаловирус  1gG

2 000

ИФА Цитомегаловирус  1gM

2 000

ИФА Вирусный гепатит B-HBsAg

2 300

Гепатит С маркеры

3 500

БАКТЕРИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

 

Бактериологический посев крови на стерильность

       8 000  

Бактериологический посев полового отделяемого с антибиотикограммой, спермы, секрет простаты тест система Genital system

     11 300  

Бактериологический посев мочи с антибиотиграммой, тест система Urin system

     12 600  

Бактериологический посев мочи с антибиотикограммой. Классическим методом

       7 000  

 

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ

 

Исследование операционного биопсийного материала

7 000

ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ

 

Иммунограмма

25 000

 

ШҰҒЫЛ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ТАЛДАУЛАР  КЛИНИКАЛЫҚ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Общий анализ мочи

       3 300  

Анализ мочи по Нечипоренко

       2 000  

Анализ мочи по Зимницкому

       3 500  

Микрореакция

       2 700  

Общий анализ крови

       2 300  

Общий анализ крови (развернутый)

       3 000  

Определение коагулограммы

     10 000  

Секрет предстательной железы

       3 000  

Спермограмма

     17 000  

Мазок (из уретры, гинекологический)

       3 000  

Определение антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ

3550

Гепатит С маркеры

2050

Гепатит В маркеры

2050

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ-БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

 

Определение глюкозы

       2 500  

Щелочная фосфата

       3 000  

Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП)

       3 000  

Билирубин общий

       3 000  

Билирубин прямой

       3 000  

Холестерин

       3 000  

Креатинин

       3 000  

Белок

       3 000  

Мочевина

       3 000  

Проба Реберга

       5 000  

Определение АЛТ

       3 000  

Определение АСТ

       3 000  

Электролит: – Na,Са,К

       4 000  

Тропанин

       5 000  

Липопротеиды высокой плотности

       3 000  

С реактивный белок (качественный метод)

       3 000  

Триглицериды

       3 000  

Липопротеиды низкой плотности

       3 000  

Гликолизированный гемоглобин

       5 000  

Определение Альфа амилазы

       3 000  

Прокальцитотин

     10 000  

 

ЭКСТРОКОРПОРАЛДЫ ДЕТОКСИКАЦИЯ және ГЕМОДИАЛИЗ

 

Ультрафиолетовая  облучения крови

       4 000  

Внутрисосудистую лазерную облучения крови

       4 000  

Гемодиафильтрация ГДФ

   105 000  

Эритроцитоферез

       3 100  

Гемодиализ

     35 000  

Катетер двухпросветный

     22 200  

Плазмаферез

     25 000  

 

ЕСКЕРТПЕ:
  1. Ақылы негізде медициналық қызмет тегін медициналық көмектің бекітілген кепілдендірілген көлемінен асқан жағдайларда көрсетіледі.
  2. Бір орында палата құнына (қызмет көрсету) дәрі-дәрмек пен тамақтануға кететін шығындар кірмейді.
  3. Операция құнына қанға, қан ауыстырғыштарға, наркоз мен қымбат дәрі-дәрмекке, ММБ-ға кететін шығындар кірмейді.
  4. Кереует-күн құнына қанға, қан ауыстырғыштарға, наркоз мен қымбат дәрі-дәрмекке, ММБ-ға кететін шығындар кірмейді.